Tuyển dụng

HỘI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN

17 Tháng Tư, 2021 | 69 Lượt xem
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN – UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG
Địa điểm văn phòng làm việc đẳng cấp 5 sao.
Thu nhập hoa hồng Đầu khách đạt tới 100 triệu tháng.
Thu nhập đột phá cơ hội mua nhà mua xe Hà Nội nếu làm việc chăm chỉ.
LUÔN CHÀO ĐÓN ANH CHỊ EM VỀ LÀM VIỆC HỢP TÁC CÙNG GIÀU SANG.
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về nội thất và trong nhà
Có thể là hình ảnh về hoa và trong nhà
Có thể là hình ảnh về hoa và trong nhà
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Có thể là hình ảnh về văn phòng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về bàn và trong nhà