0966.014.660

Xem tất cả 6 kết quả

A2.4-LK05-14,15,16 LIỀN KỀ THANH HÀ

20 Triệu

117.5 m²

Hà Nội

20,000,000 

A2.4-LK18-05 LIỀN KỀ THANH HÀ

40 Triệu 500nghìn

100 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

40,500,000 

A2.4-LK18-16 (Ô góc vườn hoa) LIỀN KỀ THANH HÀ

24 Triệu

100 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

24,000,000 

B1.1-LK14-23 LIỀN KỀ THANH HÀ

35 Triệu 500nghìn

90 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

35,500,000 

B1.3-LK01-12 (Ô Góc) Liền kề Thanh Hà

90 Triệu

127.42 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

90,000,000 

B1.4-LK22-20 LIỀN KỀ THANH HÀ

22 Triệu 500nghìn

100 m²

Hà Nội

22,500,000 

0966.014.660