Liên hệ


 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN

Liên hệ:
☎️ Đăng ký ỨNG TUYỂN các vị trí tại:
☎ Hotline: 0974257288.
Gmail: tuyendungbdsdaitin@gmail.com

Website: https://banbatdongsan.com.vn

Địa chỉTổng Công ty: Số 96 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.

Twitter  Facebook  Google +  Youtube Wordpress