Lĩnh vực hoạt động

  • TOẠ ĐÀM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ TẠI BĐS ĐẠI TÍN

    TOẠ ĐÀM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ TẠI BĐS ĐẠI TÍN Hội đồng quản trị, các Trưởng phòng, các Chuyên gia có những định hướng cho các Học viên, Chuyên viên mới vào nghề Bất động sản. Công ty nhận được rất nhiều câu hỏi rất thực tế của anh chị em và đã có một buổi […]

  • GIỚI THIỆU CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN

      Ban Lãnh đạo Công ty Bất động sản Đại Tín gồm những ai?   BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN – UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG. Giới thiệu Ban Lãnh đạo Công ty Bất động sản Đại Tín gồm 4 thành viên. 1. Tổng giám đốc – Đào Trí. – Sinh 1985, sinh ra và […]