Tuyển dụng

CẦN TUYỂN 50 CV BẤT ĐỘNG SẢN – ĐI LÀM NGAY SAU 14 BUỔI HỌC VIỆC – CƠ HỘI THU NHẬP 41 – 150 TRIỆU / VỤ CHỐT ———

9 Tháng Sáu, 2021 | 39 Lượt xem

𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 0𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉:

𝟏. 𝐓rụ sở 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ – 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢: 𝟗𝟔 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠.

𝟐. 𝐓rụ sở 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲: 𝟒𝟓 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐨̂𝐧𝐠.

𝟑. 𝐓rụ sở 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧: 𝟔𝟗 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧.

𝟏. YÊU CẦU

𝗧𝗼̂́𝘁 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 TỐI THIỂU 𝗰𝗮̂́𝗽 𝟯.

𝗖𝗼́ 𝗹𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝘃𝗮̀ 𝘅𝗲 𝗺𝗮́𝘆 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴, 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝘃𝗮̀ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸.

Sức khỏe tốt, chăm chỉ, cầu thị.

Ưu tiên ứng viên: Có kỹ năng giao tiếp tốt (nói được nhiều chủ đề với nhiều người), biết đá bóng, đam mê du lịch (đi càng nhiều nơi càng tốt).

𝟮. CÔNG VIỆC

𝗛𝗼̣𝗰 𝗹𝘆́ 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝟭𝟰 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 (đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼́ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗮̀𝗻𝗵):

Đăng tin quảng cáo bán nhà, tư vấn khách hàng.

Nhận hoa hồng.

𝟑 QUYỀN LỢI

Hoa hồng tối đa 𝟓𝟎 – 𝟓𝟎, thu nhập 𝟰𝟭 – 𝟭𝟱𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂/𝘃𝘂̣ 𝗰𝗵𝗼̂́𝘁.

Được đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗸𝗵𝘂 vực mong muốn từ 200 – 500 căn, thay vì bởi 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼 𝟭𝟱.𝟬𝟬𝟬 căn nhà.

Được học nghề Môi giới từ 𝗯𝗮̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 đ𝗲̂́𝗻 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 theo lộ trình 𝟬𝟭 – 𝟬𝟯 – 𝟬𝟲 tháng.

𝟒. HỒ SƠ GỒM

Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

Sổ hộ khẩu photo công chứng.

Chứng minh thư nhân dân photo công chứng.

𝟓 LIÊN HỆ

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟏 nộp hồ sơ vào địa chỉ email: kieuxuanhnv@gmail.com

𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝟮 0974 257 288 – 0972 799 582 ( MS Xuân )

𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 0𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉:

𝟏. 𝐓rụ sở 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ – 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢: 𝟗𝟔 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠.

𝟐. 𝐓rụ sở 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲: 𝟒𝟓 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐨̂𝐧𝐠.

𝟑. 𝐓rụ sở 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧: 𝟔𝟗 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧.

Thông tin ứng tuyển