Đất nền dự án

B2.1-BT18-21 Biệt thự Thanh hà

26 Triệu 500nghìn

375 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

26,500,000 

B2.1-BT18-22 Biệt thự góc đường 25m và 17m Khu đô thị Thanh hà Cenco5

41 Triệu 500nghìn

362.5 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

41,500,000 

B2.1-BT09-06 Biệt thự hồ đường 30m Khu đô thị Thanh hà Cenco5

65 Triệu

300 m²

Hà Nội

65,000,000 

A2.2-BT05-11 Lô góc đường 25m & 25m Biệt thự Thanh hà

46 Triệu

408.94 m²

Hà Nội

46,000,000 

B2.1-BT09-15 “Lô góc” Biệt thự Thanh hà

46 Triệu

317.5 m²

Hà Nội

46,000,000 

A2.4-LK05-14,15,16 LIỀN KỀ THANH HÀ

20 Triệu

117.5 m²

Hà Nội

20,000,000 

B1.4-LK22-20 LIỀN KỀ THANH HÀ

22 Triệu 500nghìn

100 m²

Hà Nội

22,500,000 

B2.2-BT01-12 Biệt thự đường 25m, Khu đô thị Thanh hà.

36 Triệu

270 m²

Hà Nội

36,000,000 

A2.3-LK07-18 (Ô góc, Một trong những vị trí đặc biệt nhất)

0

156.83 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

B1.3-LK01-12 (Ô Góc) Liền kề Thanh Hà

90 Triệu

127.42 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

90,000,000 

A2.10-BT01-13 (Ô Góc) SHOPHOUSE THANH HÀ

120 Triệu

222.51 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

120,000,000 

B2.2-BT01-02 BIỆT THỰ THANH HÀ

40 Triệu

270 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

40,000,000 

A1.1-BT02-14 (Ô Góc) BIỆT THỰ THANH HÀ

29 Triệu

276.95 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

29,000,000 

B2.2-BT10-28 BIỆT THỰ THANH HÀ

27 Triệu 500nghìn

200 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

27,500,000 

A2.4-LK18-05 LIỀN KỀ THANH HÀ

40 Triệu 500nghìn

100 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

40,500,000 

B1.1-LK14-23 LIỀN KỀ THANH HÀ

35 Triệu 500nghìn

90 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

35,500,000 

B2.2-BT12-01 (Ô góc vườn hoa) BIỆT THỰ THANH HÀ

28 Triệu

246 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

28,000,000 

A2.4-LK18-16 (Ô góc vườn hoa) LIỀN KỀ THANH HÀ

24 Triệu

100 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

24,000,000 

A2.10-BT01-11 BIỆT THỰ THANH HÀ

29 Triệu

230 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

29,000,000 

A2.2-BT05-13 BIỆT THỰ THANH HÀ

33 Triệu

300 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

33,000,000 

Tin Bất động sản

Căn hộ đang hot

B2.1-BT18-21 Biệt thự Thanh hà

26 Triệu 500nghìn

375 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

26,500,000 

B2.1-BT18-22 Biệt thự góc đường 25m và 17m Khu đô thị Thanh hà Cenco5

41 Triệu 500nghìn

362.5 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

41,500,000 

B2.1-BT09-06 Biệt thự hồ đường 30m Khu đô thị Thanh hà Cenco5

65 Triệu

300 m²

Hà Nội

65,000,000 

A2.2-BT05-11 Lô góc đường 25m & 25m Biệt thự Thanh hà

46 Triệu

408.94 m²

Hà Nội

46,000,000 

B2.1-BT09-15 “Lô góc” Biệt thự Thanh hà

46 Triệu

317.5 m²

Hà Nội

46,000,000 

A2.4-LK05-14,15,16 LIỀN KỀ THANH HÀ

20 Triệu

117.5 m²

Hà Nội

20,000,000 

B1.4-LK22-20 LIỀN KỀ THANH HÀ

22 Triệu 500nghìn

100 m²

Hà Nội

22,500,000 

có thể bạn thích

B2.1-BT18-21 Biệt thự Thanh hà

26 Triệu 500nghìn

375 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

26,500,000 

B2.1-BT18-22 Biệt thự góc đường 25m và 17m Khu đô thị Thanh hà Cenco5

41 Triệu 500nghìn

362.5 m²

Khu Đô Thị Thanh Hà - Mường Thanh, Cự Khê, Hà Đông, Hanoi, Vietnam

41,500,000 

B2.1-BT09-06 Biệt thự hồ đường 30m Khu đô thị Thanh hà Cenco5

65 Triệu

300 m²

Hà Nội

65,000,000 

A2.2-BT05-11 Lô góc đường 25m & 25m Biệt thự Thanh hà

46 Triệu

408.94 m²

Hà Nội

46,000,000 

B2.1-BT09-15 “Lô góc” Biệt thự Thanh hà

46 Triệu

317.5 m²

Hà Nội

46,000,000 

A2.4-LK05-14,15,16 LIỀN KỀ THANH HÀ

20 Triệu

117.5 m²

Hà Nội

20,000,000 

B1.4-LK22-20 LIỀN KỀ THANH HÀ

22 Triệu 500nghìn

100 m²

Hà Nội

22,500,000 

ĐỐI TÁC